EU flag Erasmus vect POS 1

avagy egy zárókonferencia margójára

Évet zárt az Erasmus+ projektünk. A magyarkanizsai CNESA OMI, a székelyudvarhelyi HUREF és a martosi Marthos o.z. képviselői a tatai koordinátor, azaz a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság invitálására érkeztek a zárókonferenciánkra. 

A helyszín

Tatán, a koordinátor székhelyén gyűltünk össze. Folytathatnánk a mondatot: „ahol megnyitottuk a projektünket is”. Pedig nem így történt. A covid helyzet miatt a tényleges indításhoz (2020 szeptembere) képest sajnos csak 10 hónap múlva találkozhattunk először személyesen. S addig? Nem tétlenkedtünk, mert jócskán használtuk az online találkozás lehetőségét, és ütemezetten haladtunk előre a projektben, egymás után létrehozva az újabb jó gyakorlatokat. Egészen addig, míg nem véglegezhettük őket a partnerek székhelyén.

16 jó gyakorlat – egy gyűjteményben   

 Először a belső értékelő munkacsoport, majd a 13 külső szakértői véleményezés szűrőjén haladtak át a jó gyakorlatok, hogy a javaslatok, kiegészítések beépülhessenek a tartalmi, módszertani részekbe.

A zárókonferenciára így már véglegesített jó gyakorlatok az alábbi témakörökben segítik felhasználóikat:

  • a csoportalkotás kérdései idősek digitális képzéséhez,
  • fiatalok motivációs kérdőíve a mentorként való bevonásukhoz,
  • a digitális eszközök általános bemutatása (a számítógéptől az okostelefonon át a gondosóráig),
  • a kapcsolattartás és az online képzés lehetőségei (a Skype-tól a Zoomon át a saját e-mail fiókig),
  • a közösségi média használata,
  • a webes vásárlás és az e-ügyintézés lehetőségei,
  • kéretlen tartalmak és álhírek kezelése,
  • idősek elégedettségi kérdőíve a képzés után.
k1

A modell, ami működik

A négy partner nem „csak” egy tantervet, módszertani gyűjteményt hozott létre három évnyi kitartó munkával, hanem egy innovatív felnőttképzési modellt is nemzetközi szintre emelt. „Ülj mellém!” – szólt a korábbi tatai népfőiskolai képzés jelmondata. A digitális kompetencia-fejlesztésre jelentkező időseket fiatal önkéntesek segítik abban, hogy a gyakorlati ismeretek is rögzüljenek. Az 50 órás iskolai közösségi szolgálat nélkül is működik a modell, hiszen a Vajdaságban is sikerült fiatal mentorokat bevonni a projekt pilot képzéseibe. Saját jó gyakorlatunk (motivációs kérdőív) felhasználásával érkeztek a diákok a magyarkanizsai és horgosi képzésre. Szintén a mi jó gyakorlatunk (elégedettségi kérdőív) „vizsgázott” a tanfolyam végén, a részt vevő idősek véleményének kikérésekor.

A zárás napja            

08.22-én újabb mérföldkőhöz érkezett a projektünk: zárókonferenciával zártuk le a hároméves munkafolyamatot.

Először Borsó Tibor köszöntötte a résztvevőket, majd Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette projektmenedzser összefoglalta a három évet számokban is: 16 jó gyakorlat, 13 külső szakmai értékelés, 23 utazó projekttag, 325 megjelenés 63 különböző felületen, 21 online és 10 személyes találkozó, egy nyitó- és egy zárórendezvény, 880 e-mailváltás. 

k2

(Képünkön az MZNT Erasmus projektvezetője és Poczik Ernő önkéntes-koordinátor)

Szilassi Andrea informatikus könyvtáros, a netnagyiklub.hu ötletgazdája és tulajdonosa és Izing László kollégánk mint szakmai értékelők tartottak előadást a projektről.

k3

(Képünkön: Szilassi Andrea bemutatja prezentációját)

k4

(Képünkön Izing László értékeli a projektet)

Sarnyai Károly magyarkanizsai, Balla Zoltán székelyudvarhelyi és Edmár Attila martosi partnereink arról beszéltek, hogy hogyan élték meg a projektet, milyen tapasztalatokkal lettek gazdagabbak. CNESA partnerünk három pilot képzést is indított a projekt témakörében, kipróbálva az „Ülj mellém!” modellt.

Az erdélyi partnerünk – projekttapasztalatait összefoglalva – kiemelte az idősek mint új célcsoport felé fordulásuk szándékát, a nemzedékek egymáshoz való közelítésének és a partneri egymástól tanulás fontosságát.

Martosi partnerünk az együttműködés lehetőségét emelte ki legfőbb hozadékként.   

k5
k6
k7

(Képeinken Sarnyai Károly magyarkanizsai, Balla Zoltán székelyudvarhelyi és

 Edmár Attila martosi partnerünk tart előadást)

Megtekintettük még az Alsómocsoládi Teleház „NetreFel!” tananyagának ismertetőjét, melynek témaköre a projektünkkel megegyező: az idősek digitális képességeinek fejlesztése. Érdekes színfoltnak számított a Tempus Közalapítvány prezentációja, mely az újabb pályázati lehetőségeket mutatta be.

A szakmai tartalomban bővelkedő, mégis jó hangulatú konferencia után együtt töltötték a délutánt a partnerek, megismerkedve Tata és környéke szépségeivel, értékeivel.    

A négy szervezet közös munkája alapján elkészült jó gyakorlat gyűjtemény elérhető lesz a partnerek honlapjain.

Szöveg: Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette

Fotók: Farkasdi Tünde

k8
Előző cikkÚjabb Szabadegyetemi előadásunk látóúttal egybekötve
Következő cikkVCA-KP-1-2022/5-000281