nmi

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és a Nemzeti Művelődési Intézet korábban már több programpontban és témakörben megerősítette szakmai, kulturális és közösségépítő kapcsolatait – gondoljunk csak a nyári szabadegyetemre, a klímastratégiai előadás-sorozatra vagy a Kárpát-medencei népfőiskolai hálózathoz való csatlakozásra. Társaságunk örömmel élt a lehetőséggel, mely alapján két kolléganőnk, Hadarics Erika és Molnár Mónika középfokú, Izing László pedig felsőfokú közművelődési asszisztens tanúsítványt szerezhet az NMI által szervezett Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program keretében.

A képzés lényege

A muzeális intézményeikről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény és rendelete módosulásával létrejött az a kötelezvény, mely szerint minden községben foglalkoztatni kell egy legalább középfokú közművelődési szakképzettségű szakembert, aki a település közösségi színterét működteti. Ezen igényre reagálva indult megyénkben is képzés, mely során 56 településről 86 fő szerzi meg a szakképesítését 2020 decembere óta. Mint ahogyan a legtöbb személyes részvételt megkívánó esemény, ez a program is az online térbe kényszerült. Az internet segítségével azonban gördülékenyen haladnak előre a megszabott tananyag szerint a hallgatók elméleti és gyakorlati órákon, műhelymunkák, kutatási feladatok vagy éppen pódiumbeszélgetések alkalmával.  

Tantárgyak, témakörök, ismeretek – modulrendszerben

A leendő közművelődési asszisztensek szerteágazó és több szintű, az alapfogalmaktól a gyakorlati megvalósítás lehetőségein át a legkorszerűbb szervezési módszerekig és eszközökig terjedő széles skálán kapják meg a szakmájukhoz és munkájukhoz szükséges szaktudást, modulokra bontva. Ízelítőül néhány tanulmányi témakör címe: az érték fogalma, a nemzeti kultúra, a magyar népi hagyományok, UNESCO örökségek, digitális kompetencia-fejlesztés, társadalomismeret, szervezeti típusok és kialakulásuk, az önkéntesség és annak törvényi szabályozása, protokoll és képzésszervezési ismeretek, forrásteremtési módszerek és marketing-kommunikációs eszközök.

A képzés 2021 őszén zárul. A végzett szakemberek, szakmai ismeretekkel a birtokukban várhatóan megkezdik közösségszervező munkájukat a településeken: reméljük, munkájuk nyomán egyre több szabadidős szakkör, közösségi kör és klub, amatőr művészeti csoport kap szárnyra a közösségi élet fejlesztése kapcsán.  

Végezetül pedig álljon itt három kollégánk összefoglalója az eddigi félév benyomásairól, tanulási élményeiről:

Hadarics Erika, MZNT

Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy nagyobb szükség van ránk, közművelődésben dolgozókra, mint korábban volt. Kihívás volt számunkra, hogy elérjük az otthonaikba zárkózott, folytatásra váró embereket. Ebben nagy segítséget nyújtott a képzésben elsajátított tudás, hogy áthidaljam a felmerülő problémákat és folytassam munkámat. Emellett nagyon értékesek az újonnan megismert kollégák és a velük kialakított kapcsolati tőke. Bízom benne, hogy mihamarabb új, sikeres projektekben dolgozhatunk együtt.

Molnár Mónika, MZNT

A képzés során olyan tudást szerezhettünk, ami által szuper szervezőkké válhatunk. A csoportban színes személyiségekkel találkozhattam, akikkel a közös gondolkodás során tapasztalatokat cseréltünk és összekovácsolódtunk. Ennek köszönhetően készséges segítségükre is számíthattam egy pályázati program kapcsán, melyet mókásan bonyolítottunk le. A vírus-helyzet miatt sok esemény online került megrendezésre, de bízom benne, hogy a jövőben már az élő szervezéseké lesz a terep.

Izing László, MZNT

Már képzés elején nyilvánvalóvá vált, hogy a kapott tudás és a bemutatott gyakorlat nagy hasznunkra lesz. A tanultakat a mindennapi munkában szinte folyamatosan alkalmazni lehet. A munkamódszernek megfelelően a csoportunk tagjai gyakran beszámolnak saját környezetükről, gondjaikról, örömeikről, széles bepillantást engednek a hazai közművelődési viszonyokba. Sok-sok tapasztalatot gyűjhetünk ezáltal. A feladatokat igyekeztünk valós adatokra támaszkodva megoldani, reméljük, hogy az eredmények ezáltal jól hasznosulnak intézményünk számára is.

A képzés féléves mérlegéről szóló NMI kiadvány itt olvasható:

https://nminkft-my.sharepoint.com/personal/edelmayer_zsolt_nmi_hu/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fedelmayer%5Fzsolt%5Fnmi%5Fhu%2FDocuments%2FNMI%5Feredm%C3%A9nyek%5Fkis%5Ffelbont%C3%A1s%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fedelmayer%5Fzsolt%5Fnmi%5Fhu%2FDocuments&originalPath=aHR0cHM6Ly9ubWlua2Z0LW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL2VkZWxtYXllcl96c29sdF9ubWlfaHUvRWF2TnQ2RFFZTlJQdGNMbjZuZUowdFFCdUpIRjc3MklseklmREJxVTNIX3Ffdz9ydGltZT1ZaFdDMVlNMDJVZw

Előző cikkMagyary Konferencia – 2021.
Következő cikkElső jó gyakorlat találkozónk Magyarkanizsán