Rólunk

Az újraindult népfőiskolai tevékenység a hagyományokat követve, de az alakulás idejének igényeire épülve kezdődött meg 1995-ben.

Tanfolyamaink résztvevőinek többsége a tatai és a környékbeli települések lakói. Az eddig beiratkozott hallgatók létszáma meghaladja az ötezer főt. Jelenleg a volt Piarista rendházban – mely egyben székhelyünk is – tartjuk programjaink zömét, de irodát működtetünk a felújított Fischer-házban is.

Közművelődési tevékenységünket a népfőiskolai mozgalom hagyományainak megfelelően szerteágazó területeken végezzük. A szabad művelődés, az élethosszig tartó tanulás, továbbá a kompetenciafejlesztés lehetőségét közhasznú státuszunknak megfeleltetve igyekszünk minél szélesebb kör számára ingyenesen elérhetővé tenni.

Feladataink ellátására Tata Város Önkormányzatával határozatlan időre kötött közművelődési megállapodásunk a garancia. Olykor a természeti- és környezetvédelmi programhoz, máskor múltunk, történelmünk jeles helyszíneihez kapcsolódtak. A képzési programoknak szerves részét képezik a “Látóutak”, amelyek kiegészítik az elméleti ismereteket, bővítik a tapasztalatszerzés lehetőségét.